Open Call: Kunstproject voor Nieuw Poelveld

Open Call: Totaalconcept Beleefpad Nieuw-Poelveld. Opdracht voor kunst in de openbare ruimte. In opdracht van Gemeente Eijsden-Margraten / team Kunst en Cultuur. 

De wijk Nieuw Poelveld in Eijsden krijgt een artistieke invulling: een cultureel beleefpad dat de woonwijk verbindt met een wijkpark. Het thema van dit pad is gekozen via een burgerparticipatie traject. Tijdens een aantal gezamenlijke sessies zijn fantastische concepten bedacht. Uiteindelijk is gekozen voor het thema ‘Balans’. Een inspirerend en actueel uitgangspunt!

Achtergrondinformatie

Het toekomstige beleefpad verbindt de wijk met het wijkpark, met als doel inwoners en bezoekers aan te moedigen tot participatie, ontspanning, educatie, ontmoeting en verdieping van de omgeving via het thema ‘Balans’. Kunst en cultuur worden hierbij ingezet als middel.

Er wordt gezocht naar een totaalconcept voor het beleefpad in Nieuw-Poelveld. Een vast element worden creatieve routemarkeringen, bijvoorbeeld in de vorm van kunsttegels. Deze markeren de route, met weerbestendige bedrukkingen zoals bijvoorbeeld kunst, QR-codes naar online informatie, dichtkunst, enzovoort. Beschikt jouw concept over een alternatief voor deze kunsttegels, dan staan wij hier ten zeerste voor open. Het thema ‘Balans’ komt terug in de door jou te bedenken bouwstenen van het beleefpad, die de verschillende aspecten van het thema verbeelden.

Balans kan hierbij verschillende invullingen hebben; enk bijvoorbeeld aan de balans tussen werk en vrije tijd, balans in onze samenleving, balans in de omringende natuur, balans tussen jong en oud, en meer. 

Informatie over de omgeving

Luchtfoto

 

Straatnamen: Steenuil, Kramsvogel en Korenbloem
Punt 1: Het centrale punt van het beleefpad: een groene heuvel (uitkijkpunt).
Punt 2: twee lagere scholen.
Punt 3 en 4: de twee woongebieden die idealiter verbonden worden via de route.
Punt 5: tiny forest

Kaart 

Op de kaart zijn in geel de gemeente-eigendommen weergegeven. Dit zijn, voor zover gelegen in en aan het wijkpark, ook gronden die nodig zijn in het kader van water (m.n. lager gedeelten wijkpark) en destijds ingezet zijn voor natuurcompensatie. Het gebied is op een bepaalde manier ingericht met hagenstructuren en fruitbomen, waar ook een tiny forest is gerealiseerd en waar ook een perceel in gebruik is als hondenuitlaatplaats. 

NB: Omdat het gebied een waterinfiltratiegebied is, zijn de mogelijkheden m.b.t. funderingen e.d. beperkter. Een goede afstemming met de projectleider van dit recent gerealiseerde gebied is daarom van groot belang.

Heb je interesse in deelname aan dit project? 

Stuur dan voor 28 februari 2024 de volgende documenten (PDF of Word) naar Kunst en Cultuur Eijsden-Margraten

1. je curriculum vitae (max 1 A4)
2. een portfolio (maximaal vijf A4), waaruit jouw aantoonbare ervaring met kunst in de openbare ruimte blijkt.
3. een ruwe schets of een conceptomschrijving (max 1 A4) die jouw idee voor de artistieke invulling van het beleefpad in beeld brengt. Je baseert je hierbij op het thema: ‘Balans’.

Uit de inzendingen worden drie concepten geselecteerd. Is jouw ontwerp uitgekozen? Dan vragen we je deze verder uit te werken met een projectplan, begroting en presentatie, waarvoor een vergoeding van € 750 per persoon beschikbaar is. De burgerparticipatiegroep maakt de uiteindelijke keuze, en deze beslissing is bindend.

Budget en Timeline

Voor dit project is een vastgesteld maximaal budget van € 35.000 (ex. btw) beschikbaar, inclusief ontwerp, technische uitwerking en realisatie/plaatsing. De belangrijkste data zijn als volgt:

⦁ 28 februari 2024: deadline indienen ruwe concepten
⦁ maart: selectieproces
⦁ maart & april: gedetailleerde uitwerking van drie concepten
⦁ begin mei 2024: Presentatie 3 concepten aan burgerparticipatiegroep
⦁ mei / juni: definitieve opdrachtverstrekking & opstart uitvoeringsfase

Aanvullende vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maureen Bachaus, beleidsmedewerker kunst en cultuur, via Maureen Bachaus of 06 27393923 (bereikbaar op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend). Zie ook de website van Eijsden-Margraten.